akcg(anna kindgren och carina gunnars)

drick skogen - under ytan smäller det - en arbetsbok - en mammornas bok - en vänbok

Oljan, vattnet och rörelserna däremellan/The oil, the water and the movements in between 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi befinner oss på en mental punkt vid Nordpolen. Härifrån kan vi se ut över en värld med smältande isar, öppnade farleder, nya oljefält och därmed konfliktlinjer. En kartografi under alltmer spänd förhandling.

I samspråk med andra från europeiska områden som angränsar den norra polen, Nordkalotten; Sápmi, Norge, Finland, Sverige, men även Brasilien i Syd, försöker vi förstå de länkar som knyter samman syd och nord. Vatten, olja och finansiellt kapital.

Vad är det vi ser? Hur framkallas en förskjutning av fastlåsta positioner, förförståelser och uppfattningar, där gränslösa ekologier och habitat synliggörs framför nationella markkonflikter. Hur ser dagens kolonialism ut? Hur tydliggör vi den spruckna spegelns reflektioner? En bild.