zoomed object 1

Do the Right Thing – a handbook from MFK (MFK:http://www.mfkuniversitet.blogspot.com)

“När vi 2006 utropade Malmö Fria Kvinnouniversitet gjorde vi det med ett löfte om att kämpa för politiskt handlingsutrymme i en specifik tid, på en specifik plats. Nu står vi här, sex år senare, med ett beslut att avsluta MFK men att transformera praktiken och teorin ut i ett kollektivt handlande.

Vi har valt att se framåt och vårt mål är som alltid att aktivera och sprida kunskap. Därför har sammanfattat våra kunskaper och erfarenheter i en handbok – Do the Right Thing – en handbok från MFK. Vi skriver om metoder och strategier vi använt oss av för självorganisering, pedagogik, konst och politik. Allt från val av att arbeta separatistiskt till formella strukturer och transparens, kombinationen av teori och praktik, relationen till konsten, misslyckade tekniker, intersektionalitet, faktasidor om aktiviteter etc. Allt vi lärt oss strömmar ut ur denna bok!

” Retrieved May 1, 2011 from MFK:http://www.mfkuniversitet.blogspot.com